Succeri na’ nostra città,

e ‘sta vota vi vogghiu cuntari ‘na nutizia ri cronaca

chi parra ru nostru Tribunali ca virità,

facennu, però, u nostro jurici ‘na fiura “opaca” …

 

Una bedda ragazzina, giovane e di culuri,

si truvava nall’aula ri Palermu ru Tribunali,

picchì parti offisa, cu’ mutivi a chiaroscuri,

coinvorta in un prucidimentu accidentali.

 

Appena trasutu nell’aula ri giustizia,

u’ magistratu solertu e ri primura,

caccia via ‘sta signurina cu’ imperizia,

l’avia scanciata p’una picciridda, addirittura.

 

In effetti, ‘sta picciuttedda avi 17 anni,

e ‘sta mischina è affetta ri nanismu ra’ nascita !

Doppu un pocu ri minuti dall’uscita, cu’ affanni,

u’ jurici ha statu ‘nfurmatu ra malafiura accucchiata.

 

Inutili riri com’ era affruntatu,

iddu vuleva ‘na leggi ‘taliana far rispittari ,

ca vieta a un picciriddu tra u pubbricu ‘mmiscatu,

picchì nell’aula ru prucessu un po’ intrari.

 

Un pinsava, certu r’offenniri ‘sta ragazza-nana,

ma quannu riturnò in aula, ‘a malafiura fu sovrana.

E allura, anchi si ti pari nica, caru jurici Fascina,

c’un surrisu, trattamula megghiu ‘a prossima signurina !

 

‘Nca perciò ?