CHI  VRIOGNA !

Tutta ‘a vita, e parulazzi a cu’ rici u’ cuntrariu,

l’avemu sempri chiamata “via Dante”,

ca poi ‘stu “Danti” puteva esseri anchi u virduraiu,

u’ gummista ru zu’ Totò o ri vinu u’ commerciante.

 

‘A mità, armenu, ri nostri concittadini,

nun l’havi mai accuppiatu o sommu Alighieri,

un ci hannu mai badatu, e pi’ cent’anni, comu burattini:

“pi’ ghiri a’ via Danti ?  Gira ri ca”, e chistu finu a’ ‘eri…

 

Ma all’ufficiu Toponomasticu ru Comuni,

ri “primura”, doppu cent’anni”, cu’ orgogliu e fieri,

pi’ livari ogni dubbiu facennu un “firriuni”,

a Palermu compilaru ‘sta targa: “Via Dante Aligheri” … !

 

Maria chi laira fiura,

‘a vucali ru menzu, ‘a  “i” , si nni jiu a limuni !

Ma binirittu Diu, ‘sta scritta aggiustatila ri primura,

e ammucciamu, prestu, ‘a gnuranza ru’ Comuni …

 

Comu si rici, in gergu tennicu,

un “refusu” po’ capitari sempri nne’ jurnali,

ma, a faccia ra ‘gnuranza, mancu u’ sinnacu

liggiu  prima r’appizzalla, scecchi e maiali ?

 

E, vistu ca si parra ri Danti Alighieri,

pi’ tutti chiddi,  dirigenti e sinnacu che “iniziate”,

forsi gnuranti e senza pinseri,

“LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CHE ENTRATE” …