Prima ti ricevanu “mommu”

I fimmini e fimmineddi tutti, ‘u sannu:
purtari vistita cu’ scollaturi e “tetti” ‘i fora, spissu e vulintieri,
po’ criari quarchi ‘mbarazzu, macari passiannu,
anchi si ‘sta taliata è sempri di primura e senza pinseri.

Ricemu ‘a virità, a cu’ nun ha mai capitatu,
propriu nno’ pettu jccari l’occhiu,
macari arrussicannu e ti giri ‘i l’autru latu,
e, certi voti, c’una battuta, ti ricinu “finocchiu” !

Oggi, però, ‘stu spiritu di masculiddu ‘nnucenti,
ca nasci disinteressatu nno’ nostru sangu,
finarmenti, è libiru di sfoghi graziusi e vincenti,
senza essiri considerati pocu spurcacciuni o fangu.

Unu ‘spirimentu tiriscu, sta facennu u’ giru du munnu,
pi’ dimustrari ca taliari ‘na vota o’ jornu, 10 minuti,
un beddu paru di tette, attentu comu alunnu,
incridibili, allonga ‘a vita e u’ cori e ‘a menti aiuti.

Ora capisciu picchì, di ‘sti tempi,
i fimmineddi fannu vidiri u’ beni ‘i Diu,
nne’ strati, negozzi, puru nna’ chesa e l’occhi ti riempi,
nun hanno cchiù vriogna a gran dispendiu.

Autru chi palistra o alimentazioni sana:
‘na bedda “mummiata” o’ jornu sarà un veru tuccasana,
a pattu ca ziti e muggheri ‘un cominciassiru a fari i gari,
o pi’ nuatri masculiddi sarannu veri “cozzi” amari …

Capitu mi hai !