Carissimi litturi, ‘sta vota, di sicuru ‘un mi cririti,
chiddu ca ora vi cuntu pari ‘na cosa di l’autru munnu
succeri,’nfatti, nall’autru lato da terra ca, forsi, hannu cchiù pruriti,
in Australia, unni pari ca pi’ sentimenti e piaciri nun è mai “autnnu” !

Sintiti sintiti: a Sydney, ‘a pulizia ha pirmissu,
cu’ autorizzazioni nurmali, senza raccumannazioni,
un autolavaggiu cu’ signurine in topless, senza tilefonu e prifissu,
e cu’ 35 euri, lavi a machina e ti metti, cu l’occhi in agitazioni.

Attinzioni, a’ ‘sta ditta ci rettiru u’ nulla osta rigulari,
nun viula leggi, mancu chidda di l’acqua pa’ siccità,
ha apertu un sirviziu tipu “Bubbles and Babes”similari,
offrennu ai masculiddi spittaculi ‘i “varietà”,

Ma, comi si rici in gergu, un finisci qui:
paannu ’a summa di 60 euri, u’ lavaggiu
veni fattu da una totamente nura ca fa risciacqui,
‘mmintannu a vista spittaculu pornu dal vivu, “su e giù”!

Iu, ora pensu quannu accumpagnava
mè patri o’ lavaggiu e quantu m’abbuttava aspittari …
A ‘sti condizioni, chi fimmini d’allura, ca picca si navigava,
un avissi fattu siritini e matinati, purtannu puru cosi ‘i manciari ?

Nun sulu, ma quannu l’auto mi pristava,
pinsannu o’ spittaculu du “lavaggiu”,
l’avissi allurdata, senza mancu fallu scinniri d’unni abitava,
purtannuccilla io di cursa all’arrembaggiu … E tuttu chistu è sempri pirmessu e tulliratu !

Ora capisciu picchì ricinu ca l’Australia è un paisi ACCALURATU !

Taliati ‘sta fotu …