Era successu: risali a 411 a.C.

Pi’ riappacificari du’ cuntindenti,
i jiurici ‘i provanu propriu tutti,
famusu è chiddu ‘i Salumuni, troppu evirenti,
tagghiari a mità u’ figgiu p’accuntintari “beddi e brutti” …

Nne’ Filippini, inveci, si ‘mmintaru ‘n’autra cosa:
u’ villaggiu Maguindanau era da tempu ‘ntirissatu,
tra du’ famigghi, d’una sciarra tabbaccusa,
ca divintava, cu’ passari di jorna, fattu ‘nsinsatu.

Pinsati ca situazioni era tantu attizzata e terribili,
ca u’ mircatu cittadinu avia chiusu i battenti,
picchì l’odiu tra chisti era ‘nsostenibili,
e ‘un si putia travagghiari, mancu stannu attenti.

A ‘stu puntu, i fimmini du villaggiu,
persa, oramai, quasi tutta ‘a pacienza,
d’accordu, minacciaru ‘u sciopiru d’amureggiu,
chiudennu i porti du sessu, già in avvirtenza.

A ‘st’iniziativa, i masculiddi guerrafundari,
da principiu cci dettiru pocu cuntu,
ma ddoppu ‘na misata, ccu’ nne’ manu i calendari,
‘a paci ricuminciò comu biniritta ‘i l’ogghiu santu.

U scioperu du sessu, anchi ‘sta vota effettuatu,
ha fattu, ma l’idea nun è nova, u’ miraculu:
nna’ cummedia du 411 a. C. Lisistrata, e pari adeguatu,
i fimmini greche, ai mariti, ficiru comu dissi l’oraculu (?):

o fati finiri ‘a guerra e appizzati l’armi o’ chiovu,
o scurdativi u’ sesso e sucativi l’ovu !

CHI DICI ?