Ott’anni fa, a quarantaduanni,
era rimastu vedovu e avia sempri pinsatu
c’a giovane muggheri, morta ddoppu malanni,
nun avissi maturatu u’ cungedu interessatu.

Era dispiratu, ‘un sapia comu fari,
‘a nicissità ‘n famigghia sempri aumintava,
e, quasi quasi, s’era abituatu a pochi affari,
anchi ‘n amicu ginirusu, spissu, l’aiutava.

Inveci ‘a pinsioni da cumpagna mai ritirata,
l’avia, eccomu, giustamenti maturata,
e ‘sta puviredda era sì giovane morta,
m’avia già arricugghiutu l’ammuntari chi cunforta.

Cu’ priu, l’omu, cu’ sintimenti ammusciati,
ha saputu, ora, c’avi dirittu a 75mila d’arretrati,
pi’ assigni Inps mai riscussi
di misati ‘i riversibilità giustamenti ‘ndiscussi.

In più, e chista è ‘a cosa ‘mpurtanti,
primiatu pi’ tutta ‘a vita,
cu’ milli euri o’ misi, ca sunnu tanti,
e ‘ncridulità naturarmenti allibita…

E’ avvinuta ‘sta scuperta,
grazi all’Apaca da Cordiretti,
u’ patrunatu di servizi ca tuttu accerta,
e ha statu comu l’avissiru abbrazzatu du’ angioletti.

Una vota tantu “foribusta”
‘a furtuna si vutò da parti giusta !