Lava u’ so’ camiuni e diventa riccu

Travagghiari facennu pulizie, certu abbutta,
a quarcunu porta rranni binifici,
e a parti ca ti cala u’ stress, sutta sutta,
aiuta ‘a nostra menti cu’ tanti artifici.

Pi’ casu, nno’ megghiu di modi, l’ha scupertu,
un quarantasettenni, Jerry Ritieni,
ca, mentri puliziava u’ camion, s’arricriò da espertu,
truvannu un pizzinu vincenti di miliuna ripieni…

Era un bigliettu du Lottu e valeva quasi tri miliuna,
‘u stava jittannu ma poi, tantu pi’ pruvari,
online, ha scupertu, cu’ meravigghia, ‘a gran furtuna,
e ora, finarmenti, a so’ famigghia po’ aiutari.

“Cci misi ‘na‘nticchia a rializzari,
poi, avvisai me’ figgiu ca ‘un cci cririu”:
“certu, comu nò, ora ti po’ saziari,
senza ‘mpazziri, ti finiu di picciuli ‘stu martiriu” !

Pari ca l’autista l’avia accattatu a lugliu,
‘u misi supra u’ cruscottu misu mali,
u’ ventu e ‘a caminata ‘u ficiru arrivari nnò bagagliu,
p’essiri truvatu sanu e sarvu, menumali !

E vuliti leggiri ‘na cosa bedda,
‘stu signuri ha tintatu di ringraziari u’ gisturi:
“o’ titulari, ca mi l’avia vinnutu, dissi, in una jurnata fridda,
sugnu iu chiddu ca l’ha vinciutu, Sarvaturi !

Sapiti comu rispunniu, cu’ tri sillabe:

“Si, va bèh” !